2016 Sie 19

Wybór terminala płatniczego

Wybierając terminal płatniczy w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na koszty dzierżawy, czy też abonamentu. W zasadzie będą one występowały zawsze, bowiem to, że płatności są rozliczane prawidłowy agent transakcyjny firmuje swoim podpisem. Innymi słowy każda firma będzie wymagała zobowiązania do wypełniania warunków dzierżawy, czyli między innymi serwisowania sprzętu.

 

Drugim elementem, na który warto zwrócić uwagę jest system prowizyjny. Co do zasady obowiązują dwa oferowane klientom rozwiązania: procentowy, gdzie prowizja zaokrąglana jest to całości oraz procentowo – groszowy, gdzie pobierana jest prowizja, plus określa stawka groszowa.