2016 Sie 19

Miejsce: kino Nowe Horyzonty we Wrocławiu

Czas: 13.10 – 14.10.2016

Konferencja zakłada prezentację najnowszych, niepublikowanych jeszcze danych na temat rozwoju polskiego marketingu, trendów jakie zarysowują się w tej branży w Polsce oraz ich analizę i prezentację wniosków.

Prelekcje na temat rozwoju marketingu w Polsce wygłoszą zarówno niezależni specjaliści, jak i eksperci marek z rożnych branż, a także pracownicy agencji zajmujących się komunikacją marketingową.

Obok prelekcji i wykładów zaplanowano również praktyczne warsztaty odnoszące się do nowych form marketingu.