2016 Sie 19

Miejsce: Kraków
Czas: 8.09 – 9.09.2016
Cena: 2 370 zł/os

Szkolenie ma za zadanie zapoznanie uczestników z metodami zarządzania nowym produktem w sieci dystrybucji. Ma też wyrobić w uczestnikach pewne postawy, które mają kluczowe znaczenie dla zagadnienia wprowadzania nowego produktu na rynek. W ramach szkolenia omówione zostają techniki zarządzania produktem na podstawie case study. W szkoleniu zwrócono również uwagę na znaczenie komunikacji wewnętrznej dla kreowania wizerunku nowego produktu.