2016 Sie 19

Miejsce: Warszawa
Czas: 17.10.2016
Cena: 870 zł/os

Celem szkolenie jest zapoznanie uczestników z metodami perswazji i wywierania wpływu na innych ludzi w celu osiągnięcia swoich założeń. Wiedza na temat wywierania wpływu na ludzi ma też posłużyć jako fundament do nauki unikania i neutralizacji manipulacji. Ma to być również sposób na poprawę i większą otwartość w kontaktach międzyludzkich. Całe szkolenie oparte jest na głębokich podstawach wiedzy psychologicznej, a jego zadaniem jest nauka praktycznego zastosowania wiedzy nabytej podczas części teoretycznych.