2016 Sie 19

Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji jest na każdym szczeblu kariery bardzo ważne, stąd też w portalu został zaprojektowany dział, w którym prezentowane będą szkolenia z różnych branż oraz dotyczące szeroko rozumianego zarządzania, w różnych sferach ładu organizacyjnego.