2016 Sie 19

Szanse i zagrożenia płynące z wolnego rynku

Wolny rynek to szansa dla rozwoju przedsiębiorczości, jednak stawia on również wiele barier przed firmami, które działają na wolnym rynku. Wśród zagrożeń płynących z wolnego rynku można wymienić:

  • agresywność konkurencyjną, która często posuwa się aż to szpiegostwa przemysłowego

  • turbulencje przedsiębiorstwa, które opierają się o szybkość wprowadzania innowacji technologiczny, konieczności ciągłych zmian oraz reagowania na złożone otoczenie przedsiębiorstwa

Mimo zagrożeń jakie niesie ze sobą wolny rynek, to jednak właśnie on dał możliwość rozwoju przedsiębiorczości, o czym najlepiej wiedzą biznesmeni z byłych krajów komunistycznych. Na wolnym rynku to co stanowi zagrożenie, może być również szansą rozwoju przedsiębiorstwa:

  • konkurencyja – konkurencyja to jedno z zagrożeń dla biznesu, jeśli jest lepsza od danej firmy, możde doprowadzić do jej upadku, z drugiej strony wprowadzanie innowacyjności i bycie zawsze krok przed konkurentami to szansa rozwoju i budowania potęgi. Konkurencyjność to jeden z motorów napędzających wolny rynek.