2016 Sie 19

Podstawowe zasady networkingu

Networking jest w każdej sferze biznesu bardzo istotnym elementem jego prowadzenia, poszerzając grono swoich kontaktów z jednej strony zyskujemy partnerów biznesowych, z drugiej daje on szanse rozwoju w nowych dziedzinach poprzez pozyskanie ciekawych partnerów biznesowych. W tym kontekcie networking do działanie, które warto podejmować, a oto kilka sposóbów na budowanie kontatków w branży biznesowej:

  • udział w konferencjach branżowych oraz forach biznesu – dzięki temu jesteśmy w stanie zyskać wielu interesujących sprzymierzeńców biznesowych. Przy czym w tym miejscu należy dodać, że nie jest ideą samo bycie tam, ale rozmawianie i zagadywanie do innych obecnych na konferencji biznesmenów,

  • korzystanie z portali rekomendacyjnych – są to miejsca, w których firmy wzajemnie się rekomendują, dając tym samym wskazówkę dla innych, że to godny zaufania partner biznesowy,

  • utrzymuj dawne znajomości i już pozyskane kontakty – tak byś w każdej chwili mógł do nich sięgnąć.