Postaw na umiejętności miękkie
2017 Mar 27 By admin 0 comment

Poszukiwania pracy mogą okazać się dość czasochłonne i wymagające. Właśnie dlatego dla takich osób najlepszym krokiem w poprawie swojej atrakcyjności na rynku pracy jest rozwijanie umiejętności i kompetencji. W ten sposób Twoja aplikacja na dane stanowisko wyróżni się na tle innych.

W ramach umiejętności miękkich wymienia się takie cechy jak:

  • zarządzanie czasem

  • radzenie sobie ze stresem

  • asertywność

  • czy kreatywność

Do tego dochodzą jeszcze umiejętności interpersonalne, dzięki którym będziesz osobą nadającą się do pracy z ludźmi. Szczególnie w dużych korporacjach takie umiejętności są wysoko cenione. O czym mowa? Między innymi o:

  • zdolnościach perswazji

  • umiejętnościach motywowania do pracy

  • rozwiązywanie konfliktów

  • praca zespołowa

  • czy delegowanie zadań

Ocena pracodawcy

Aplikując na dane stanowisko pracodawca bardzo często bierze pod uwagę wiele kryteriów. Jednak to właśnie zakres umiejętności miękkich jest najwyżej oceniany. Na dalszym miejscu znajduje się między innymi kierunek studiów, poziom wykształcenia.